Archiv rubriky: Nezařazené

Zpravodajství

Česko: Příkladné sdělení Krajského úřadu Jihomoravského kraje k udělování odměn za nálezy učiněné pomocí detektoru kovů.

Česko: Příkladné sdělení vedoucího Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje k udělování odměn za nálezy učiněné pomocí detektoru kovů (od 17:56) a důležité sdělení ředitele Archeologického ústavu AV ČR v Praze k vyzvedávání nálezů z terénu (od 20:44).

Česko: Nalezený poklad nikdy sami nevyndávejte!

Česko: S pomocí Archeologického atlasu Čech chtějí archeologové bojovat s vykradači nalezišť.

Česko: 10. ročník konference Archeologie a veřejnost na téma „Neprofesionálové v archeologii, modely interakce archeologie a uživatelů detektorů kovů“ i přes neskrývanou podporu detektoringu ze strany organizátorů (ArÚ Brno) nepřinesl zejména díky slovenským účastníkům (zástupcům restriktivního přístupu) jednoznačné výsledky. K nekritické adoraci dánského přístupu a ztrátám na archeologickém dědictví viz níže studie Hardy 2017.

Německo: Hesenská policie informuje o archeologické kriminalitě. Od roku 2016 platí zákon o ochraně kulturních statků, který výrazně zpřísnil pravidla týkající se archeologických nálezů. Článek vyzývá občany ke spolupráci s policií, pokud jsou svědky nelegální prospekce nebo obchodu, a doporučuje občanům nekupovat kulturní památky pochybného původu.

Rozsáhlá studie o detektoringu v Anglii, Walesu a Skotsku, Belgii, Dánsku, Holandsku, Irsku a Severním Irsku, Rakousku, Spojených státech amerických, Kanadě, Austrálii a Novém Zélandu, analyzující data, různé právní systémy a přístupy k detektoringu. Výsledkem je zjištění, že restriktivní přísná regulace se jeví jako účinnější pro ochranu archeologického kulturního dědictví než různé formy spolupráce s detektoráři, neboť dochází k menší ztrátě archeologických pramenů. (pdf)

Německo: Archeologové a památkáři v Porýní bojují s dvěma tisíci detektorářů, mnoho z nich pochází z Holandska. Na ochranu nalezišť používají stráže, kamery nebo detektory pohybu.

Anglie: Plánuje se zpřísnění zákona „o pokladech“. V současné době neexistuje postih v případě, kdy někdo vědomě koupí neohlášený archeologický nález, což zapříčinilo výrazný nárůst nekontrolovaného detektoringu a růst prodeje nálezů na internetu. Podle zákona mají nálezci ohlašovací povinnost, kterou mnozí nedodržují.

Bulharsko: Zajímavý způsob osvěty – hra „Archeologové versus lovci pokladů“ vytvořená nevládní organizací Archeologia Bulgarica má zvýšit zájem veřejnosti o archeologii a ochranu archeologického dědictví.

Bulharsko: Dokument o archeologické kriminalitě – dokumentaristé cestují do Bulharska a nacházejí zemi devastovanou nelegálním lovem pokladů.

Polsko: Policie objevila u dvou internetových obchodníků rozsáhlou nelegální sbírku archeologických nálezů, část předmětů zřejmě nepochází z Polska. Hrozí jim 10 let vězení.

Řecko: Policie zabavila více než 100 starověkých artefaktů vykopaných na pohřebišti a zatkla muže, který je chtěl prodat.

Řecko: Policie zatkla muže podezřelého z pokusu o nezákonný prodej starověkých mincí přes internet.

Izrael: Policie přistihla na nalezišti tři hledače pokladů. Dva zadržela, jeden utekl. Našli u nich vykopané mince. Hrozí jim 5 roků vězení.

Slovensko: Na zasedání Národní expertní skupiny k eliminaci kriminality v oblasti kulturního dědictví se řešily zákonné možnosti účasti archeologů Památkového úřadu Slovenské republiky a Krajských památkových úřadů při domovních prohlídkách v trestních věcech poškozování a znehodnocování archeologického dědictví podle § 249 trestního zákona, v případech, kdy orgány policie nedisponují odbornými znalostmi v oblasti archeologických nálezů a nalezišť.

Slovensko: Policie chytila přímo při činu detektoráře v zámeckém parku v Hlohovci, který je národní kulturní památkou, přírodní památkou a archeologickým nalezištěm, a soud ho superrychle odsoudil.

Polsko: Zveřejněny výsledky z medzinárodní policejní a celní akce zaměřené na památkovou kriminalitu, do které se zapojilo 22 států. Bylo zahájeno 26 vyšetřování a zajištěno 3480 předmětů, převážně archeologické povahy, nalezených detektorem kovů.

Polsko: Policie hledá detektoráře vykrádající prostor koncentračního tábora Sobibor.

Španělsko: Policie během operace Muserola zatkla čtyři osoby a další čtyři vyšetřuje za vykrádání archeologického naleziště a prodej archeologických nálezů.

Makedonie: Obviněno 13 osob z trestných činů proti kulturnímu dědictví a nedovoleného obchodování se starožitnostmi.

Turecko: Policie zajistila během rozsáhlé operace 14 000 historických předmětů a zatkla 27 podezřelých.

Anglie: Čtyři detektoráři rozkradli anglo-saský a vikinský poklad. Hrozí jim 7 roků vězení.

Slovensko: Policie obvinila dva detektoráře přistižené při činu na nalezišti v Cíferu.

Itálie, Německo, Velká Británie, Španělsko: Policie odhalila organizovanou zločineckou skupinu detektorářů rabující naleziště v Itálii. Vyšetřováno je 43 podezřelých a zajištěno bylo 25 tisíc archeologických předmětů v hodnotě 40 milionů euro.

Francie: Policie při obhlídce významného bojiště z 1. sv. války chytila dva detektoráře, kteří vyhledávali munici.

Slovensko: O výzkumu hradiště v Divince a archeologické kriminalitě.

Velká Británie: I přes (nebo kvůli) liberální legislativě je Hadriánův val opakovaně vykrádaný detektoráři.

Česká republika na rozdíl od 44 států světa dosud neratifikovala Úmluvu UNIDROIT z roku 1995(!) o ukradených nebo nelegálně vyvezených kulturních předmetech.

Ukrajina: Odhalení mezinárodní skupiny pašující předměty z nelegálních vykopávek.

Srbsko: Archeologická kriminalita je vážný problém.

Rumunsko: Policie našla v autě na rumunsko–ukrajinských hranicích pašované kovové archeologické nálezy.

Itálie: Plán na zvýšení ochrany kulturních památek a trestů za jejich ničení.

Rusko: Další detektorář zahynul při vykopávání munice.

Rusko: Osvětová příručka o nelegálním detektoringu.

Bulharsko: Celníci zajistili na bulharsko–tureckých hranicích přes 11 tisíc pašovaných archeologických nálezů.

Lotyšsko: V lednu 2018 došlo ke zpřísnění památkové legislativy, mimo jiné je zakázán obchod s archeologickými nálezy z doby před rokem 1700, jejich držení a převoz. Za porušení hrozí tresty odnětí svobody.

Turecko: Parlamentní výbor navrhl zakázat nelegální používání detektorů kovů a doporučil oplocování nalezišť a jejich hlídání pomocí dronů a kamer.

Rumunsko: Nový památkový zákon, který vzhledem k masivnímu zneužívání detektorů kovů zpřísňuje podmínky jejich používání.

Izrael: Odhalili 50letého detektoráře, který uloupil asi 150 byzantských mincí z lokality Haluza zapsané do Seznamu UNESCO. Hodnota mincí je však devalvována tím, že nejsou známy jejich nálezové okolnosti. Použití detektoru kovů na archeologických nalezištích je v Izraeli trestným činem, a nezákonné je dokonce mít detektor kovů ve vozidle. Mnohá naleziště sledují týmy dobrovolníků, kteří také pravidelně pořádají osvětu na místních školách.

Polsko: Celníci zachytili středověké kopí – archeologický nález pašovaný z Běloruska.

Turecko: Jedním ze zachráněných artefaktů během největší turecké operace proti archeologické kriminalitě je 2200 let starý zlatý diadém. Policie v tomto případě použila speciálního agenta.

Evropa/Europol: V první globální policejní (Pandora II) a celní operaci (Athena) proti ilegálnímu obchodování s předměty kulturní hodnoty, do které se zapojilo 81 zemí, bylo zajištěno více než 41 000 artefaktů a zahájeno na 300 vyšetřování.

Slovensko: Policie obvinila muže z Hlohovce z krádeže archeologického nálezu a následného pokusu prodat ho na internetu.

Španělsko: Policie našla v domě manželů tisíce archeologických nálezů, se kterými tito obchodovali na aukčních internetových portálech. Razie byla součástí operace Dupondio, v jejímž rámci bylo zajištěno 3 tisíce archeologických mincí a 20 tisíc ostatních archeologických předmětů.

Španělsko: Policie zajistila skoro 1400 archeologických nálezů a vyšetřuje 7 pachatelů. Ničili naleziště těžkými mechanismy a prohledávali je detektory. Jeden z nich se přiznal, že rabování archeologického dědictví se věnuje 30 let.

Španělsko: Odsoudili podnikatele za zdevastování jeskyně s nalezištěm z doby kamenné na 2 roky vězení a uložili mu povinnost zaplatit odškodnění 25,5 milionu Euro.

Řecko: Policie zatkla Kanaďana, u něhož zabavila detektor kovů, zbraně, archeologické nálezy a ikony, a obvinila jej z porušování právních předpisů týkajících se zbraní a ochrany kulturního dědictví.

Turecko: Policie zajistila v dosud největší operaci proti pašerákům artefaktů, nazvané Zeus, 26 456 pašovaných předmětů a zadržela 13 podezřelých. Také zde.

Turecko: Policie našla u hledače přes 250 artefaktů z byzantského období, které se snažil prodat v zahraničí.

Tunisko: Policie zatkla významného člena mezinárodní sítě překupníků s archeologickými předměty. Našli u něho 4 kg mincí.

USA: Prokuratura v Manhattanu vytvořila oddělení pro vyšetřování trestných činů souvisejících s obchodováním s památkami a krátce nato zajistila u známého miliardáře 16 hodnotných kradených artefaktů z Řecka a Itálie.

Čína: V průběhu celoroční akce policie na západě země bylo odhaleno osm gangů a obviněno 91 osob z vykrádání hrobů a pašování artefaktů.

Chorvatsko: Detektoráři vykradli prehistorickou hrobku na významném nalezišti Jalžabet. „Chování detektorářů je jak neřízená střela likvidující kulturní dědictví.“

Rumunsko: Policie zajistila přibližně 5 tisíc archeologických nálezů při raziích mezi nelegálními hledači pokladů.

Slovensko: Organizovaná skupina, která při hledání údajného pokladu neváhala vykopat hlubokou šachtu, byla odsouzena (alespoň podmínečně).

Německo: Obžalováno pět lidí, kteří se pokusili prodat převážně thrácké artefakty z oblasti Černého moře, muzeu v Hamburku.

Francie: Policie zatkla dva detektoráře, kteří prodávali archeologické nálezy.

Anglie: Nelegální hledači vykrádají římské město Corbridge.

Anglie: Odborníci varují a kritizují Amazon a e-Bay za umožňování prodeje archeologických artefaktů na internetu a žádají aktivnější přístup při odstraňování podezřelých artefaktů z nabídky.

Kréta: Po nedávném zadržení dvou českých vykradačů archeologických nalezišť chytili dalšího, tentokrát Španěla.

Ukrajina: Odsouzen pašerák, který se pokusil dostat asi tisíc archeologických artefaktů do Běloruska a Velké Británie.

Izrael: Obviněno pět palestinských obchodníků se starožitnostmi, kteří pomáhali nelegálně vyvézt tisíce archeologických památek z Iráku.

Mongolsko: Zpřísnění památkové legislativy kvůli rozsáhlému drancování archeologických památek.

USA: Odsouzeni vykradači indiánského archeologického naleziště.

Mexiko: Vytvořen federální policejní útvar na ochranu kulturního dědictví.

Řecko: Policie na Krétě zadržela dva Čechy při nelegálním vyhledávání archeologických nálezů. Též zpráva zdetelevizní reportáž zde.

Polsko: Zpřísnění památkového zákona výslovným ustanovením trestu omezení nebo odnětí svobody až na 2 roky a sankční pokuty za ilegální detektoring (odst. 23, čl. 109c).

Polsko: Policie zachránila ukradený depot z období lužické kultury sestávající z více než 200 předmětů. Depot byl nelegálními nálezci rozdělen, část byla sice předána do muzea, ale s uvedením nepravdivých okolností nálezu a jeho lokalizace. Jde o největší nález tohoto druhu v Polsku. Pachatelům hrozí 10 roků vězení.

Slovensko: Hledači narušili dosud neznámé naleziště.

Slovinsko: Detektorář se svými dětmi vykopal poblíž hradu Vurberk 250 kg bombu z 2. sv. války a přivezl si ji autem domů!

Rusko/Ukrajina: Výstava archeologických nálezů z ilegálních vykopávek, které zajistila ruská federální bezpečnostní služba na Krymu.

Francie: Odsouzení obchodníka za internetový prodej nelegálně získaných archeologických nálezů a chráněných druhů živočichů na 8 měsíců podmíněně, pokutě 30 000 €, tříletému zákazu činnosti a zabavení 12 000 předmětů.

Irsko: Nelegální detektoráři poškodili prehistorickou dřevěnou cestu.

Anglie: Evropská unie zpřísní podmínky dovozu předmětů kulturní hodnoty.

Slovensko: Po kradených archeologických nálezech pátrala policie v Rožňavě a okolí.

Polsko: Policie našla u dvou hledačů arzenál municeu dalšího římské mince i jiné archeologické nálezy.

Francie: Detektorář vykradl hrob vojáka z první světové války a nálezy z něho, i z jiných lokalit, prodával. Byl obviněn z několika trestných činů.

Itálie: Země s nejstarší a přísnou památkovou legislativou plánuje další zpřísnění. Kromě jiného má být postihováno i neoprávněné držení detektoru kovů.

Itálie: Policie zatkla skupinu 12 vykradačů, kterou vedl profesor numismatiky. Během 47 domovních prohlídek bylo zabaveno množství archeologických nálezů. Vyšetřováni jsou i někteří archeologové a další numismatici.

Anglie: Detektorář, povoláním policista, byl za zatajení nálezu odsouzen na 16 měsíců do vězení.

Albánie: Policie zatkla dva hledače a zajistila u nich 230 archeologických nálezů, které vykopali v antické Apollonii též za pomoci detektoru kovů. Po dalších dvou podezřelých se dále pátrá. Hrozí jim až 15 let vězení.

Slovensko: Nebývalý mediální zájem vyvolal detektorář rabující židovský hřbitov a blízký hrad Dobrá Voda. Též zpráva zdetelevizní reportáž zde.

Anglie: Policie vyšetřuje nelegální detektoring a jím způsobené nevratné škody na 5 tisíc let starém hradišti, ležícím navíc v národním parku South Downs v západním Sussexu. Podle policie jde o „bezohledný trestný čin, krádež naší minulosti“. Národní Trust žádá veřejnost o oznamování nezákonné činnosti policii.

Polsko: Policie odhalila detektoráře rabujícího archeologické památky včetně bojiště z 18. století.

Česko: Závěry z konference Muzea a kulturní krajina – policie a muzea, konané ve dnech 5.–6. května 2016 v Praze.

Polsko: Policie v Lodži obvinila dva vykradače archeologických nalezišť. Našli u nich detektory kovů, depot z doby bronzové, artefakty ze středověku, novověku a 2. sv. války včetně zbraní a munice. Zloději se též pokusili podvodně získat nálezné.

Bulharsko: Lovci pokladů jsou Hunové dneška (archeology nevyjímaje). Část archeologů se snaží prosadit užívání detektoru kovů jen na povolení. Čelí kvůli tomu výhrůžkám. Naproti tomu jsou někteří archeologové zapojeni do archeologické kriminality.

Maďarsko: Archeoložka přistihla na nalezišti z doby bronzové vykradače.

Francie: Čtyři hledači odsouzeni za nelegální výkopy s užitím detektorů kovů a prodej archeologických nálezů. Dostali podmínečné a peněžité tresty, nálezy a detektory jim byly zabaveny a ještě musí zaplatit 1300 € sdružení zaměřenému na potírání archeologické kriminality.

Bulharsko: Policie chytila při činu 5 rabovačů na archeologickém nalezišti, kromě nálezů zabavila traktor s pluhem, 4 detektory. I přesto, že v Bulharsku může soukromá osoba získat povolení na hledání archeologických nálezů, archeologickou kriminalitu to neomezilo a dosahuje obludných rozměrů.

Bulharsko: Po zátahu policie bylo zabaveno téměř 400 archeologických artefaktů a 3 detektory kovů dvěma mužům v blízkosti starobylého římského města.

Bulharsko: Policie zatkla dva muže za nelegální hledání pokladů.

Rusko: „Černý archeolog“ odsouzen za nelegální vykopávky a prodej archeologických nálezů.

Anglie: Prohlášení Výboru Evropské asociace archeologů o nedovoleném obchodu s kulturními památkami na aukčním trhu.

Francie: Nabyl platnosti zákon, který zavádí úplné státní vlastnictví (náhodných) archeologických nálezů. Dosud se dělilo na jednu polovinu pro vlastníka pozemku a druhou pro nálezce. Francie tak po dlouhé diskuzi potvrdila celosvětový trend ve zpřísňování a důslednějším vymáhání památkové legislativy.

Německo: Schválena novela památkového zákona, která omezuje obchod s archeologickými nálezy.

Řecko: Museum Education and Archaeological Ethics: An Approach to the Illicit Trade of Antiquities (Muzejní pedagogika a archeologická etika v přístupu k nelegálnímu obchodu s archeopamátkami) a vzdělávací program pro děti.

Francie: Zvláštní jednotka pro boj proti kulturní kriminalitě DRAC provedla razii u detektoráře a internetového prodejce archeologických nálezů. Našli u něj cca 500 artefaktů od paleolitu po novověk.

Itálie: Zvláštní útvar pro památkovou kriminalitu (Tutela Patrimonio Culturale) odhalil hledače a internetového prodejce archeologických nálezů.

Anglie: Odsouzeni dva vykradači antického archeologického naleziště.

Výsledek operace Chronos v hrabství Kent (zaměřené na odhalování nelegálního detektoringu).

Anglie: Článek PAS a Treasure Act pojednává o „ideálním“ anglickém modelu, často u nás prezentovaném prodejci detektorů a jejich lobby. Popisuje zhoubný vliv vykupování nálezů, nekontrolovaný detektoring atd.

Polsko: Při celní kontrole na polsko-ukrajinském hraničním přechodu v Medyce byla zadržena stovka nálezů, zejména militarií.

Estonsko: Estonsko odevzdalo Ukrajině vikinský meč z 10.–11. stol., který u pašeráků našla estonská pohraniční stráž.

Polsko: Odhalení skupiny osmi vykradačů archeo památek. Ve videu pod článkem se hovoří o škodlivosti detektoringu.

Francie: Drancuje se i světoznámé bojiště Verdun – článek popisuje nalezení hrobů s ostatky vojáků vykradených detektoráři.

Česko: Detektorář našel ruční granát, a zahodil ho!

Polsko: Vykradače pohřebiště odsoudili na půl roku do vězení s tříletou podmínkou, peněžnímu trestu 1000 zlotých a k povinnosti zaplatit 6000 zlotých nadaci na ochranu památek. Dotyčného detektoráře se dvěma společníky přistihla skupina 20 studentů s učiteli, kteří nezaváhali a zloděje vyfotili, natočili na video a jednoho z nich chytili. Prokázali tak značnou občanskou odvahu.

Polsko: Policie obdržela informaci o zatajeném archeologickém nálezu učiněném pomocí detektoru kovů. Detektorář byl rychle odhalen a cenný předmět – část bronzového meče, byl zabaven. Nálezce se bude zodpovídat za krádež.

Polsko: Na ukrajinské hranici celníci zachytili pokus o nelegální dovoz památek do EU a zadrželi 183 pašovaných archeologických nálezů.

Rumunsko: Policie zadržela množství předmětů určených k prodeji v aukcích. Většinou pocházejí z nelegálních archeologických vykopávek a byly zjištěny díky systematické kontrole webových stránek rumunských i zahraničních aukčních domů.

Francie: Celní razie u internetového obchodníka: stovky archeologických nálezů a živočichů chráněných podle konvence CITES.

EU: Návrh usnesení Evropského parlamentu o zřízení agentury pro kontrolu a katalogizaci evropského archeologického dědictví.

Česko: Policie pohlídá vzácné nálezy Moravského zemského muzea a v regionu posílí preventivní činnost.

Francie: Petice za zpřísnění pravidel pro užívání detektorů kovů.

Německo: Hledač v kauze Poklad Nibelungů odsouzen. Nález v hodnotě cca 500 000 euro amatérským vykopáním značně znehodnotil.

Británie: Odvrácená strana benevolentního anglického přístupu k archeologickému dědictví. Pro rozsáhlé vykrádání od 1. února zvyšují tresty.

Irsko: Pokuta do 111 100 euro nebo 5 let vězení za nelegální vyhledávání archeologických památek.

USA: Tvrdé tresty pro rabovače bojišť z 19. století. Též zde.

USA: Tresty pro vykradače hrobů.

Británie: Protesty západních archeologů proti rabovačům ve východní Evropě.

Polsko: Na základě podnětu našli u vykradače vykopané válečné artefakty.

Slovensko: Díky všímavému archeologovi policie odhalila detektoráře, u kterého při domovní prohlídce zajistila stovky předmětů archeologické povahy.

Maďarsko: Policista (ve volném čase) přichytil dva vykradače. Doma u nich našli hodnotné nálezy z různých období a nikoliv jen kovové.

USA: V Arkansasu vyšetřují sběratele, který vykrádal archeologická naleziště. Vyšetřování spustilo anonymní nahlášení Instagramového účtu sběratele, na kterém se chlubil svými úlovky. K jeho usvědčení použili fotopasti a kamery.

Německo: Kritika anglického modelu. Archeologická obec a bádání jsou v Anglii a Walesu podřízené hledačské komunitě, jejich zájmům a marketingu prodejců detektorů kovů.

Španělsko: Na antickém nalezišti krátce po činu zadrželi dva vykradače. Obvinili je ze dvou trestných činů. Též zde.

Francie: Akce proti vykradačům a překupníkům, při níž obvinili 10 lidí, kteří se podíleli mimo jiné na rozkradení depotu 2000 galských stříbrných mincí. Hrozí jim trest 7 roků vězení a pokuta 100 000 euro.

Řecko: Odhalení vykradače starožitností.

Polsko: Vyšetřování jednoho vykradače archeologických nalezišť vedlo k zadržení dalších dvou. Hrozí jim 8 a 5 let vězení.

USA: V souvislosti s „Operation Antiquities“ (nasazeno 500 federálních agentů) odsoudili za pašování archeologických nálezů a daňové podvody manželský muzejnický pár. Přiznali, že výsledkem zisku muzeí a galerií jsou vydrancovaná naleziště v zahraničí. Též zde.

USA: „Sběr artefaktů není neškodná zábava, je to vážný zločin. Obviněný je lékař, zabavili mu 30 tisíc artefaktů. Hrozí mu 98 roků vězení.