Oznámení internetové kriminality

PRODEJ A VÝVOZ PŘEDMĚTŮ KULTURNÍ HODNOTY

ilustrační obrázekS detektoringem úzce souvisí i nelegální obchod s archeologickými nálezy, které se často objevují na internetových aukcích. Celní správa ČR může v oblasti internetové kriminality šetřit a dokumentovat informace o protiprávních aktivitách páchaných prostřednictvím sítě internet ve vztahu ke kompetencím celní správy, což se týká i obchodování s předměty kulturní hodnoty.
Obdobně i Policie ČR přijímá hlášení o závadovém obsahu a aktivitách v síti internet, které by se mohly jevit jako trestný čin.

Prohlášení smluvních států Úmluvy UNESCO – Stop nezákonnému obchodování s kulturními statky

Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje:

Předměty kulturní hodnoty lze vyvézt z území České republiky, pouze jsou-li doloženy osvědčením k vývozu.

Osvědčení vydávají, na základě žádosti podané fyzickou nebo právnickou osobou, která je vlastníkem předmětu kulturní hodnoty z oboru archeologie a numismatiky: Národní muzeum, Moravské zemské muzeum v Brně, Slezské zemské muzeum.

Předměty kulturní hodnoty z oboru archeologie … nabízené k prodeji musí být předem opatřeny osvědčením k trvalému vývozu; kupujícímu musí být spolu s předmětem kulturní hodnoty předáno i osvědčení.

Prodávající v žádosti o vydání osvědčení čestně prohlašuje, že předmět je jeho vlastnictvím a není mu nic známo o tom, že jde o předmět odcizený nebo hledaný.

Nabídkou k prodeji se rozumí i vystavení předmětů ve veřejných prodejních prostorách, na dražbách a sběratelských trzích.

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že vyváží nebo vyveze předmět kulturní hodnoty bez osvědčení, nebo při prodeji nabídne předmět kulturní hodnoty z oboru archeologie … bez osvědčení k trvalému vývozu.
Za přestupek lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.

Dohled nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem provádí ministerstvo kultury a celní orgány.

Oznámení internetové kriminality Celní správě ČR

Formulář Policie ČR pro hlášení závadového obsahu a aktivit v síti internet