Občané pomozte!

DETEKTORÁŘI A HLEDAČI POKLADŮ NEJSOU OPRÁVNĚNÍ ARCHEOLOGOVÉ !

  • police-essexRozkopávají cizí pozemky, způsobují škody na zasetých plodinách, poškozují pole, louky a lesy včetně chráněných území.
  • Hledají i v noci, užívají moderní techniku, jsou dobře organizováni ve skupinách.
  • Nálezy shromažďují v nelegálních soukromých sbírkách nebo s nimi obchodují na černém trhu a historické památky tak mizí v zahraničí.
  • Kvůli vyznamenáním, odznakům či šperkům rozkopávají válečné hroby a rabují pietní místa historických bojišť.
  • Okrádají vlastní zemi a její občany o tisíce archeologických památek a zničí přitom stovky nalezišť, čímž znemožňují poznání historie daného místa.
  • Kulturní dědictví přichází nenávratně a bez odpovídající dokumentace o věci a souvislosti, které mohou obohatit dějiny naší země.
  • Právě ve vaší obci a jejím okolí možná ukradnou či poškodí památky, které by jinak při odborném archeologickém výzkumu vaši obec proslavily.

Nebuďte k tomu lhostejní, buďte všímaví, sledujte podezřelé aktivity v krajině, zajímejte se o neznámé osoby, které se pohybují po vašich pozemcích, a zaparkovaná auta. Označte svůj majetek zákazem vstupu s detektorem kovů, rozhažte po něm kousky drátu či folií nebo podložky z barevných kovů, pivní zátky, instalujte fotopasti. Evidujte případy nelegálního užití detektorů kovů (datum, hodina, místo – nejlépe v souřadnicích, jméno osoby – pokud ho zjistíte, RZ automobilu apod.).

sasJestli se na katastru vaší obce či přímo na vašem pozemku nachází archeologická lokalita, můžete zjistit například nahlédnutím do Státního archeologického seznamu na internetové adrese Památkového katalogu resp. mapové aplikace.

Státní archeologický seznam však není vždy zcela aktuální, proto kontaktujte místně příslušného archeologa (v regionálním muzeu) a žádejte aktuální údaje od něj. Může ve vaší obci uspořádat i přednášku či vycházku o místních archeologických památkách, o jejich ochraně i o metodách archeologického výzkumu. Požadujte však poskytnutí pouze legislativně nezávadných informací.

Pokud je ve vaší obci zřízena služebna Policie ČR nebo obecní policie, informujte je o těchto stránkách.

Ochraně archeologických památek před detektoráři můžete pomoci i šířením tohoto informačního letáku.

OZNÁMENÍ INTERNETOVÉ KRIMINALITY

S detektoringem úzce souvisí i nelegální obchod s archeologickými nálezy, které se často objevují na internetových aukcích. Celní správa ČR může v oblasti internetové kriminality šetřit a dokumentovat informace o protiprávních aktivitách páchaných prostřednictvím sítě internet ve vztahu ke kompetencím celní správy, což se týká i obchodování s předměty kulturní hodnoty.
Obdobně i Policie ČR přijímá hlášení o závadovém obsahu a aktivitách v síti internet, které by se mohly jevit jako trestný čin.

Oznámení internetové kriminality Celní správě ČR

Formulář Policie ČR pro hlášení závadového obsahu a aktivit v síti internet