Články

Když najít znamená ztratit. „Hledání pokladů“ není dobrodružná zábava, ale ničení kulturního dědictví
Bláhová-Sklenářová, Zuzana – Národní památkový ústav, 2008. On-line: http://www.npu.cz/pp/dokum/ppclanky/ppcl08/ppcl080716detektory/

Několik poznámek k právní otázce používání detektorů v oblasti archeologie včetně úpravy v navrhovaném zákoně o ochraně památkového fondu
Tupý, Michal; Zídek, Martin – Zprávy památkové péče 2015/75, č. 6, str. 585–588

Právna úprava a prax hľadania archeologických nálezov v Česku a na Slovensku
Antal, Róbert – Správní právo 8/2020, str. 419–434

Využívanie detektoru kovov pri hľadaní archeologických nálezov
Antal, Róbert – Diplomová práce. Brno 2018

Detektory kovov – a mŕtvi vstávajú z pravekých hrobov
Michalík, Tomáš

Nelegálna archeologická činnosť
Kalafut, Daniel

Rozsáhlá studie o detektoringu v Anglii, Walesu a Skotsku, Belgii, Dánsku, Holandsku, Irsku a Severním Irsku, Rakousku, Spojených státech amerických, Kanadě, Austrálii a Novém Zélandu, analyzující data, různé právní systémy a přístupy k detektoringu. Výsledkem je zjištění, že restriktivní přísná regulace se jeví jako účinnější pro ochranu archeologického kulturního dědictví než různé formy spolupráce s detektoráři, neboť dochází k menší ztrátě archeologických pramenů.
Hardy, Samuel Andrew – Cogent Social Sciences, 2017

O vykrádání slovenských hradišť
Barát, Andrej – Pravda, 28. 2. 2018

Případ Bernstorf – odstrašující příklad tzv. spolupráce profesionálů s tzv. amatéry
Ernée, Michal – Památky archeologické CVIII / 2017, str. 298–303

Privilegium na kopání pokladů
Český dělník 9/1942

Detektory kovů a archeologie
Mařík, Jan – Archeologický ústav AV ČR v Praze

Artefakt a hodnota
Válek, Petr

Archeologie a etika
Vencl, Slavomil – Archeologické rozhledy 52, č. 3, Praha 2000, str. 428–441

Detektoráři jsou specializovaní zloději, něco na způsob bytařů
Vencl, Slavomil – Archeologické rozhledy 58, č. 2, Praha 2006, str. 307–309

Nezákonné užití detektorů kovů na jednom příkladu z laténu: bilance a perspektivy
Waldhauser, Jiří – Archeologické rozhledy 58, č. 2, Praha 2006, str. 309–313

Ztráta nevinnosti české archeologie aneb Vraťme se na rozcestí, kde jsme se zmýlili
Motyková, Karla – In: Archeologie ve středních Čechách, roč. 15, č. 2, Praha 2011, str. 1207–1218

Nálezné alebo ohlásiť archeologický nález sa oplatí
Sládok, Matúš

Šejdíři bez hranic – o falšování archeologických předmětů (může souviset s podvrhy, za něž je žádáno nálezné)
Vlasatý, Tomáš

Jihlavské memorandum ze dne 17. února 2011, k němuž se připojilo 364 signatářů

Hradiská ako súčasť slovenského kultúrneho dedičstva. Stav a perspektíva ochrany
Michalík, Tomáš – In: Hradiská – svedkovia dávnych čias. Občianske združenie Hradiská. Dolná Mariková 2015, str. 245–253

Právní aspekty provádění archeologických výzkumů
Jankových, Michal – Diplomová práce. Brno 2008/2009

Právne aspekty ochrany archeologického kultúrneho dedičstva v Európe
Michalík, Tomáš – Archeologické rozhledy 61, č. 3, Praha 2009, str. 524–546

Technický rozvoj a archeologický nález
Prokopová, Klára – In: Dny práva 2014 – Days of Law 2014. Technický rozvoj a právo. Masarykova univerzita Brno, Právnická fakulta, 2015, str. 178–188

Nedovolené způsoby hledání pokladu
Salák, Pavel jr. – In: Dny práva 2014 – Days of Law 2014. Technický rozvoj a právo. Masarykova univerzita Brno, Právnická fakulta, 2015, str. 189–196

Fenomén soukromých archeologických sbírek a vývoj vlastnictví archeologických nálezů
Prokopová, Klára – In: Dny práva 2011 – Days of Law 2011. Masarykova univerzita Brno, Právnická fakulta, 2012, str. 154–174

Dotazníkový průzkum týkající se vztahu archeolog vs. detektorář
Kondelík, Michal – Amatérská archeologie v České republice. Diplomová práce. Plzeň 2014, str. 84–111