Úmluva o trestných činech proti kulturním statkům

Rada Evropy v květnu 2017 přijala novou Úmluvu o trestných činech proti kulturním statkům a na 127. zasedání Výboru ministrů Rady Evropy v Nikósii vyzvala k její ratifikaci. Úmluva má za cíl předcházet ničení kulturních statků a nedovolenému obchodování s nimi a podporovat mezinárodní spolupráci v boji proti těmto zločinům, ohrožujícím světové kulturní dědictví. Dle vyjádření Ministerstva spravedlnosti ČR tento úřad připravuje poklady nezbytné k podpisu této Úmluvy a její následné ratifikaci. Je tak činěno v součinnosti s dalšími relevantními ústředními orgány státní správy, například Ministerstvem kultury ČR. Podpis Úmluvy je možný až po schválení vládou, k ratifikaci Úmluvy prezidentem ČR je nutný předchozí souhlas Parlamentu ČR. Datum podpisu Úmluvy a následné ratifikace pak bude záviset na rychlosti projednání Úmluvy v Parlamentu ČR, a na to navazujícím postupu prezidenta ČR. Více zde…