Archiv autora: 1526

Zpravodajství

Česko: Příkladné sdělení Krajského úřadu Jihomoravského kraje k udělování odměn za nálezy učiněné pomocí detektoru kovů.

Česko: Příkladné sdělení vedoucího Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje k udělování odměn za nálezy učiněné pomocí detektoru kovů (od 17:56) a důležité sdělení ředitele Archeologického ústavu AV ČR v Praze k vyzvedávání nálezů z terénu (od 20:44).

Česko: Nalezený poklad nikdy sami nevyndávejte!

Česko: S pomocí Archeologického atlasu Čech chtějí archeologové bojovat s vykradači nalezišť.

Rozsáhlá studie o detektoringu v Anglii, Walesu a Skotsku, Belgii, Dánsku, Holandsku, Irsku a Severním Irsku, Rakousku, Spojených státech amerických, Kanadě, Austrálii a Novém Zélandu, analyzující data, různé právní systémy a přístupy k detektoringu. Výsledkem je zjištění, že restriktivní přísná regulace se jeví jako účinnější pro ochranu archeologického kulturního dědictví než různé formy spolupráce s detektoráři, neboť dochází k menší ztrátě archeologických pramenů. (pdf)

Česko: Vláda schválila návrh novely zákona o státní památkové péči, která stanovuje zavedení evidence památkově chráněných území v základním registru RÚIAN (katastru nemovitostí), regulaci nakládání s nálezy učiněnými při záchranných archeologických výzkumech do doby jejich předání kraji (způsob ošetření a evidence) a zavedení možnosti kontroly oprávněných archeologických organizací provádějících výzkumy na území kraje včetně možnosti odnětí oprávnění k provádění výzkumů.

Maďarsko: Policie provedla rozsáhlý zátah proti pachatelům archeologické kriminality. Zadržela přes 20 osob a zajistila více než 10 tisíc mincí, téměř 1 tisíc archeologických předmětů, desítky detektorů kovů a zbraně.

Anglie: Policie zadržela po honičce s pomocí vrtulníku tři hledače s detektory kovů nedaleko Stonehenge. Našla u nich i kradené archeologické nálezy.

Irsko: Za zatajení archeologických nálezů byl hledač odsouzen k pokutě 1000 €. Používání detektoru kovů bez oprávnění je v Irsku trestné, archeologické nálezy jsou majetkem státu a nález musí být ohlášen do 96 hodin.

Itálie: Policie rozkryla zločineckou síť rabovačů a obchodníků s archeologickým dědictvím. Zatkla 16 podezřelých, vyšetřuje další desítky a zajistila přes 3500 nálezů.

Turecko: Orgány činné v trestním řízení zajistily 22 265 archeologických předmětů, které ilegálně získal hledač s detektorem kovů.

USA: Odhaleno falšování provenience mincí ředitelem aukční síně Roma Numismatics. Padělal původ například zlaté mince Eid-Mar nebo stříbrné Sicílie-Naxos a rozprodával stříbrné dekadrachmy Alexandra Velikého z rozkradeného pokladu z Gazy s falešnou dokumentací, v níž bylo uvedeno, že pocházejí ze starých sbírek, což je na numismatickém trhu běžné legalizační schéma detektorem nalezených a kradených mincí. Řediteli hrozí 25 let vězení.
Britská BBC k mincím z Gazy vyrobila interaktivní dokument o vyšetřování rozkradeného archeologického pokladu.

Slovensko: Rozhovor s archeologem–památkářem z KPÚ Žilina také o archeologické kriminalitě.

Slovensko: Policie vyšetřuje hledače, který vykrádal naleziště v Hrabušicích na Spiši.

Anglie: Soudní proces se dvěma hledači, kteří v roce 2015 našli vikinský poklad 300 stříbrných mincí z 9. stol. a zatajili ho. Také zde

Irsko: Nelegální hledači s detektory kovů vykrádali archeologické památky, přičemž v jednom případě narušili hrob s lidskými ostatky.

Francie: Francie má problém s detektoráři – Česká televize Horizont 4. 1. 2023 od 25:56.

Česko: Hledače pokladů vnímám jako zloděje (Jan Bařinka, Archaia).

Kypr: Policie zadržela muže, který měl v držení detektor kovů bez souhlasu památkového orgánu, což je v tomto státě nelegální.

Anglie: Policie zadržela čtyři hledače s detektory kovů v nočních hodinách na chráněné památce.

Anglie: Neznámý pachatel ukradl množství archeologických nálezů od hledačů pokladů, které byly dočasně uloženy před jejich odesláním k analýze a ocenění do Britského muzea.

Polsko: Policie zadržela při činu dva hledače.

Česko: Policie se začala více zabývat hledači. Po více než 30 letech rabování archeologického dědictví…
Příklad z Hodonínska.

Německo: Bavorsko, jeden ze států s nejliberálnějšími podmínkami v oblasti detektoringu, plánuje zpřísnit legislativu. V současnosti mají hledači nárok na odměnu v případě ohlášení nálezů, což způsobuje, že hledači kradou nálezy v jiných státech a deklarují je jako nálezy v Bavorsku, čili falšují nálezové informace. Při odhadovaném počtu zhruba 15 tisíc bavorských detektorářů v posledních letech archeologické nálezy ohlásilo jen 40 až 50 z nich v celkovém počtu jen asi 400 kusů. Z toho je zřejmé, že neodevzdávají všechny nálezy a ročně tak desetitisíce nálezů mizí a uniká vědeckému poznání. Což vyvrací tvrzení detektoringové lobby, že by se vykupováním nálezů vyřešil problém rozkrádání.
Další informace zdezde.

Makedonie: Policie rozbila zločineckou organizaci 8 osob, která vykrádala archeologická naleziště a plánovala pašovat vykopávky do ciziny. Během razie zajistila množství nálezů, detektory kovů, zbraně a paměťová média. Dva organizátoři byli vzati do vazby a hrozí jim až 30 let vězení.

Anglie: Policista, který se ve volném čase věnoval detektoringu, ukradl 10 zlatých mincí z dosud největšího objeveného anglosaského depotu a prodal je. Byl propuštěn ze zaměstnání, odsouzen na 16 měsíců vězení, pět let nesmí vlastnit detektor kovů a uzavírat dohody s vlastníky pozemků o hledání pokladů.

Řecko: Policie zatkla dva hledače a při prohlídce jeho nemovitosti a auta našla 292 archeologických nálezů.

Anglie: Policie zadržela hledače na chráněném nalezišti. Přiznal, že hledal poklad.

Interpol zveřejnil výsledky operace PANDORA VI. Celkem se zapojilo 28 států. Zatčeno bylo 52 osob a zajištěno 9 408 předmětů kulturní hodnoty. Napříkald francouzští celníci zajistili 4 231 předmětů, které byly nelegálně získány z archeologických nalezišť pachateli s detektorem kovů. Španělská policie odhalila na černém trhu poklad sestávající z 91 římských zlatých mincí.

Polsko: Policie provedla domovní prohlídky u dvou hledačů a zajistila asi 600 archeologických nálezů.

Anglie: Hledači pokladů vykradli chráněné archeologické naleziště s ruinami kostela ze 12. století postaveného nad rondelem z doby kamenné.

Srbsko: Archeologická kriminalita je vážným problémem i v Srbsku. Dokazuje to studie S. A. Hardyho, experta na tuto problematiku, který sledoval komunikaci archeologické mafie v jihovýchodní Evropě a výsledky publikoval ve vědecké práci „It Is Not against the Law, if No-One Can See You: Online Social Organisation of Artefact-Hunting in Former Yugoslavia“ (pdf). Zmapoval obchod, který konkuruje černému trhu se zbraněmi a narkotiky, popsal organizované skupiny, které rekrutují hledače, dodávají jim detektory a školí je. Několik tisíc divokých hledačů a obchodníků se starožitnostmi si v uzavřených internetových komunitách vyměňuje zkušenosti, obchoduje s vybavením a nálezy a dává pokyny k obcházení zákona. Obchodní cesty vedou i přes Českou republiku.

Slovensko: Postih za obchod s nelegálně získanými předměty kulturní hodnoty se zpřísní. Novela zákona o podmínkách vývozu a dovozu reaguje na provádění nelegální archeologie. Úprava se bude vztahovat i na příležitostné prodejce starožitností na trzích, burzách a aukcích včetně online prostředí.

Polsko: Soud pravomocně odsoudil detektoráře, který sice chodil dobrovolně pomáhat na archeologické výzkumy, ale přitom nelegálně vyhledával, sbíral a prodával archeologické nálezy.

Španělsko: Policie se infiltrovala do zájmových skupin na sociálních sítích aby monitorovala osoby podezřelé z archeologické kriminality. Následně zajistila přes 400 kradených archeologických nálezů.

Slovensko: Policie obvinila polského občana z nedovoleného vyhledávání archeologických nálezů detektorem kovů u Kežmarku. Doposud byli na Slovensku z cizinců chyceni jen čeští hledači.

Polsko: Vybuchlá munice zmrzačila v terénu dalšího hledače. Při domovní prohlídce u něj policie našla množství militarií.

Německo: Policie při domovní prohlídce u hledače našla bronzovou dýku a mince z 11. až 17. století.

Francie: Policie na Korsice v dosud největší akci proti archeologické kriminalitě zatkla 7 detektorářů.

Anglie: Detektorář zatčen za vykrádání Stonehenge a obviněn z 5 trestných činů.

Rusko: Bezpečnostní služba zadržela 4 hledače, kteří pomocí detektorů kovů vykradli několik pohřebišť a nalezené předměty chtěli prodat. Našlo se u nich asi 1000 artefaktů, převážně z 9. až 11. století.

Slovensko: Z nelegálních sbírek do muzeí: Archeologové mluví o ničení historie, detektoráři o hobby.

Německo: Hesenská policie informuje o archeologické kriminalitě. Od roku 2016 platí zákon o ochraně kulturních statků, který výrazně zpřísnil pravidla týkající se archeologických nálezů. Článek vyzývá občany ke spolupráci s policií, pokud jsou svědky nelegální prospekce nebo obchodu, a doporučuje občanům nekupovat kulturní památky pochybného původu.

Francie: Během vyklízení domu po zesnulém hledači bylo nalezeno 5 lidských lebek.

Anglie: Dva muži byli obviněni za zatajení nálezu vikinského pokladu v hodnotě 1 milionu liber.

Anglie: Odsouzen detektorář, který z pokladu 933 zlatých mincí zatajil 23 kusů. Soud nařídil úřední sešrotování jeho detektoru a uložil mu povinnou veřejnou práci 200 hodin. K peněžitému trestu byla za zatajení nálezu odsouzena i jeho partnerka.

Anglie: Policie rozložila zločineckou skupinu, která po nocích vykrádala archeologická naleziště. Soud uložil 5 osobám peněžité tresty, zabavil detektory kovů a zakázal jim je 5 let používat.

Španělsko: Archeologickou trestnou činnost vyhledává a dokumentuje speciální složka civilní gardy SEPRONA.

Španělsko: Civilní garda vytrvale bojuje proti archeologické kriminalitě. Ve dvou operacích zajistila přes 2200 archeologických nálezů, s nimiž se obchodovalo na internetu. Při 22 operacích provedených za posledních 5 let zajistila 90 000 předmětů kulturní hodnoty, z toho 86 000 archeologických předmětů.

Turecko: Policie v operaci Anatolia s pomocí kolegů z Chorvatska, Srbska a Bulharska zabavila 23 000 artefaktů a zatkla 78 členů zločinecké sítě. Kromě toho zabavila detektory kovů, nelegální zbraně, munici a peněžní hotovost. Kradené artefakty se prodávaly prostřednictvím aukčních domů v Evropě a USA.

Česko: U zemřelého sběratele policie našla 800 dělostřeleckých granátů, 80 ručních granátů, devět leteckých pum a jinou munici a střelivo, které zřejmě sám vykopal.

Německo: Při rozsáhlé razii vůči hledačům bylo zadrženo 8 osob a zajištěny archeologické nálezy, munice a střelivo.

Norsko: Vráceno přes 600 nezákonně dovezených archeologických předmětů ze Španělska, Itálie, Slovenska, Bulharska, Ukrajiny a států Pobaltí, kde byly pravděpodobně vyhledány pomocí detektorů kovů.

Polsko: Výbuch pravděpodobně munice zabil dalšího detektoráře.

Itálie: Úřady loni vypátraly 501 574 předmětů kulturní hodnoty, z toho 17 000 archeologických a paleontologických nálezů pocházejících z nezákonných výkopů.

Ukrajina: Odhalení hledače, který prodával vykopané zbraně, munici a jiné předměty z druhé světové války.

Rusko: Federální bezpečnostní služba zajistila zhruba tisíc archeologických předmětů, které se čtyři detektoráři chystali prodat. Hrozí jim vězení až na 6 let a pokuta do 1 milionu rublů.

Europol zveřejnil výsledky mezinárodní policejní akce Pandora V. Tentokrát se zapojilo 31 států Evropy včetně Česka a Slovenska. Provedly se desetitisíce kontrol na letištích, v přístavech, na hraničních přechodech, v aukčních domech, muzeích, soukromých domech a na archeologických nalezištích. Začalo více než 300 vyšetřování, zatčeno bylo 67 osob, zajištěno přes 56 400 předmětů kulturní hodnoty, převážně archeologických nálezů, a 50 detektorů kovů, z toho 6 přímo při páchání protiprávní činnosti.

Francie: Prohlídka u hledače odhalila rekordních 27 400 archeologických nálezů, z toho přes 14 tisíc římských mincí. Jeho tvrzení, že je našel ve dvou lokalitách, odborníci vyvrátili. Už jen absencí nálezových informací utrpělo archeologické dědictví obrovskou nenahraditelnou škodu. Také zde.

Česko: Policie zasáhla proti hledači a sběrateli leteckých trosek a zbraní z 2. sv. války, které veřejně vystavoval v expozici zámku Červený Hrádek u Jirkova. Na základě jednostranného vyjádření v médiích bez pochopení závažnosti činnosti sběratele vydal Archeologický ústav AV ČR v Praze svoje stanovisko.

Velká Británie: Zjištěny stopy vykrádání detektoráři u památníku Magna CartaAntoninova valu.

Velká Británie: Dva detektoráři jsou souzeni za zatajení a rozkradení depotu zlatých keltských mincí.

Česko: Výbuch munice zabil detektoráře a vážně poškodil bytový dům.

Česko: Kamery na zřícenině hradu Lukova zachytili hledače s detektorem kovů. Následná diskuze na Facebooku opět potvrdila bezmeznou tupost detektorářů.

Polsko: Masivní zákrok polských orgánů rozložil zločineckou síť zaměřenou na nelegální vyhledávání archeologických nálezů a kšeftování s nimi. Při 55 raziích bylo zajištěno 4069 předmětů.

Česko: Lovci pokladů porušují zákon. Každý nález by se měl ohlásit.

Česko: 10. ročník konference Archeologie a veřejnost na téma „Neprofesionálové v archeologii, modely interakce archeologie a uživatelů detektorů kovů“ i přes neskrývanou podporu detektoringu ze strany organizátorů (ArÚ Brno) nepřinesl zejména díky slovenským účastníkům (zástupcům restriktivního přístupu) jednoznačné výsledky. K nekritické adoraci dánského přístupu a ztrátám na archeologickém dědictví viz studie Hardy 2017.

Německo: Archeologové a památkáři v Porýní bojují s dvěma tisíci detektorářů, mnoho z nich pochází z Holandska. Na ochranu nalezišť používají stráže, kamery nebo detektory pohybu.

Velká Británie: Plánuje se zpřísnění zákona „o pokladech“. V současné době neexistuje postih v případě, kdy někdo vědomě koupí neohlášený archeologický nález, což zapříčinilo výrazný nárůst nekontrolovaného detektoringu a růst prodeje nálezů na internetu. Podle zákona mají nálezci ohlašovací povinnost, kterou mnozí nedodržují.

Velká Británie: Navzdory liberální legislativě ohledně detektoringu tam v roce 2019 více než dvojnásobně narostl počet zaznamenaných vykrádání archeologických památek nelegálními hledači oproti roku 2017.

Velká Británie: Policie po podnětu občana zadržela hledače na významném archeologickém nalezišti Colchester.

Slovensko: Televizní pořad SK DĚJINY o archeologické kriminalitě (cca od 39. minuty).

Polsko: Nelegální sběratel prodával v online aukci meč z doby bronzové. Policie u něj udělala prohlídku a našla i jiné archeologické nálezy.

Německo: Soud odsoudil hledače k peněžitému trestu 6 tisíc Euro hledače, který se pokusil prodat na Ebay nelegálně vykopané archeologické nálezy.

Francie: Exploze munice těžce zranila detektoráře, který ji sbíral.

Řecko: Policie obvinila osobu z nelegálního přechovávání archeologických nálezů.

Řecko: Policie zajistila 5 533 mincí a 70 dalších archeologických nálezů.

Řecko: Do země se vrátilo 5 kradených antických mincí, které byly zadrženy v poslední chvíli na aukcích v Mnichově a Curychu.

Rusko: Pohraničníci na Krymu zabavili u hledače 225 archeologický nálezů, za jejichž přechovávání dostal od soudu peněžitý trest.

Bulharsko: Zajímavý způsob osvěty – hra „Archeologové versus lovci pokladů“ vytvořená nevládní organizací Archeologia Bulgarica má zvýšit zájem veřejnosti o archeologii a ochranu archeologického dědictví.

Bulharsko: Dokument o archeologické kriminalitě – dokumentaristé cestují do Bulharska a nacházejí zemi devastovanou nelegálním lovem pokladů.

Europol: Zveřejněny výsledky mezinárodní policejní akce PANDORA IV, která probíhala společně s celní akcí ATHENA II ve 103 státech světa, zaměřená také na obchodování s archeologickými nálezy. Zatčeno bylo 101 podezřelých, začalo 300 vyšetřování a bylo zajištěno 19 000 archeologických a uměleckých předmětů, včetně 108 zabavených detektorů kovů.

Europol: Mezinárodní zločinecká skupina rabující archeologická naleziště v Bulharsku byla odhalena při společné operaci bulharské, německé a britské policie s názvem Medicus. Zatčeno bylo 8 lidí a zajištěno přibližně 4 600 nálezů.

Europol: Italské, britské, francouzské, německé a srbské orgány s podporou Europolu a Eurojustu v operaci Ache rozložily zločineckou síť, která rabovala naleziště v Kalábrii a prodávala nálezy v aukcích. Bylo provedeno 80 domovních prohlídek, zatčeno 23 osob a zajištěno 10 tisíc předmětů.

Slovensko: Policista v době volna zadržel detektoráře na archeologickém nalezišti v Lakšárské Nové Vsi. Našli u něj mimo jiné bronzovou sekeru.

Česko: Mimořádný hazard detektoráře na Písecku – funkční miny vyskládal v lese na hromadu!

Česko: V Olomouckém kraji se policie zaměří i na detektoráře.

Velká Británie: Během policejní razie zatkli čtyři hledače za archeologickou trestnou činnost.

Španělsko: Policie dopadla detektoráře rabujícího archeologická naleziště a zajistila množství nálezů.

Slovensko: Policie ve Velkém Krtíši vyšetřuje detektoráře pro archeologickou trestnou činnost, drogovou trestnou činnost a nedovolené ozbrojování.

Německo: Policie při rozsáhlé razii proti skupině detektorářů našla v 9 domech a bytech zbraně a drogy. Podezřelých je 18 osob.

Polsko: Policie zajistila bronzový náramek nabízený v internetové aukci.

Francie: Soud odsoudil k vysokému peněžitému trestu hledače, sběratele a numismatika, u kterého celníci zabavili 1 279 archeologických předmětů z pravěku až novověku. Ministr kultury považuje tento případ za zlomový.

Řecko: Policie zatkla osobu za pokus o prodej jedné římské mince.

Německo: Hledači v Dolním Sasku poškodili pravěkou mohylu.

Holandsko: Občanovi USA zabavili na letišti artefakty z druhé světové války, které našel v Německu detektorem kovů. K tomu dostal pokutu 750 €.

Chorvatsko: Nelegální detektoring je i v této zemi velkým problémem.

Lotyšsko: Policie za poslední 3 roky zajistila přibližně 4 tisíce předmětů kulturní hodnoty, převážně z nelegálních archeologických vykopávek. Kvůli potlačení této činnosti začaly dotčené instituce a policie těsněji spolupracovat, informují veřejnost a monitorují trh se starožitnostmi.

Itálie: Policisté ze speciálního útvaru na ochranu kulturního dědictví chytili při kontrole archeologického naleziště dva detektoráře.

Francie: Policie zatkla otce a syna, kteří pomocí detektorů kovů nalezli a shromáždili téměř 3 tisíce archeologických nálezů.

Velká Británie: Detektoráři poškodili klášter Roche Abbey.

Velká Británie: Policie chytila při činu dva hledače na hradě Beeston po oznámení nelegálního nočního detektoringu.

Velká Británie: Soud tvrdě odsoudil 3 pachatele za rozkradení nálezu anglosaského pokladu.

Izrael: Oddíl prevence proti krádežím izraelského památkového úřadu provedl razii u detektoráře, který byl již dvakrát trestán za nelegální vyhledávání artefaktů.

Egypt: Na 15 let vězení odsoudili v nepřítomnosti bývalého italského honorárního konzula českého původu. V roce 2017 v diplomatickém kontejneru pašoval přes italský přístav Salerno 21 855 artefaktů převážně archeologického původu.

Kambodža: Také v této asijské zemi policie zadržela 5 hledačů s detektory kovů.

Slovensko: Policie provedla dosud největší zásah v rámci archeologické kriminality.

Slovensko: Policie obvinila detektoráře z okresu Prievidza.

Slovensko: Policie chytila české detektoráře na hradě Hričov.

Slovensko: Mezinárodní policejní a celní akce Pandora III zaměřená na kriminalitu v oblasti kulturního dědictví. O tomtéž i zpráva Europolu.

Slovensko: Západoslovenské muzeum v Trnavě poprvé na Slovensku vystavilo zabavené archeologické nálezy pořízené trestnou činností odsouzeného detektoráře v případě Boleráz. Také zde a o případu zde.

Polsko: K vypátrání pachatele, který vykradl dvě pravěké mohyly, byla vypsána odměna.

Polsko: Policie stíhá detektoráře, který v aukci prodával nalezené části tanku a letadla z druhé světové války.

Lichtenštejnsko: Policie chytila hledače s detektorem kovů při vykrádání zříceniny hradu Schellenberg.

Velká Británie: Čtyři hledači rozkradli nalezené artefakty v hodnotě 3 miliony liber a vlastníkovi pozemku dali jen tři málo hodnotné mince. Nyní čelí obžalobě před soudem.

USA: Odsouzeni dva hledači za ilegální výkopy na archeologickém nalezišti.

Polsko: Munice zabila dva detektoráře.

Německo: Hledač zraněn při manipulaci s granátem.

Francie: Detektoráře vážně zranila munice, která vybuchla při kopání. Ročně se jen v Evropě zabije při manipulaci s municí až 20 detektorářů a desítky dalších se vážně zraní.

Itálie: Detektoráře zranil výbuch munice z první světové války.

Velká Británie: Policie zajistila velký počet vikinských mincí a stříbrných ingotů a zatkla několik osob za nezákonné obchodování s těmito předměty.

Bulharsko, Španělsko: Policie odhalila organizovanou zločineckou skupinu a zajistila 30 600 předmětů archeologické povahy. Skupina od roku 2016 nakupovala artefakty od hledačů a obchodníků se starožitnostmi v Bulharsku, které následně přepravovala do Španělska, kde je prostřednictvím aukcí na eBay prodávali.

Řecko: Policie zatkla 8 lidí za nelegální vykopávky. Kvůli hledání pokladů dokonce vykopali 30 m dlouhý tunel pod klášterem.

Turecko: Policie v jednom případě zatkla dvě osoby, které se pokoušely prodat asi 5000 římských a byzantských mincí, a v druhém případě čtyři osoby za ilegální vykopávky na místě antického města Parion.

Velká Británie: Na ostrově Jersey detektorář vykradl 5000 let starý dolmen.

Velká Británie: Skupina detektorářů napadla a vážně zranila vlastníka pozemku, který je upozornil na nelegální činnost.

USA: Ve státě Kalifornia odsoudili pachatele na jeden rok vězení a náhradu škody 113 000 dolarů za vysbírání desítek tisíc artefaktů z indiánských archeologických lokalit.

Polsko: Policie objevila u dvou internetových obchodníků rozsáhlou nelegální sbírku archeologických nálezů, část předmětů zřejmě nepochází z Polska. Hrozí jim 10 let vězení.

Řecko: Policie zabavila více než 100 starověkých artefaktů vykopaných na pohřebišti a zatkla muže, který je chtěl prodat.

Řecko: Policie zatkla muže podezřelého z pokusu o nezákonný prodej starověkých mincí přes internet.

Izrael: Policie přistihla na nalezišti tři hledače pokladů. Dva zadržela, jeden utekl. Našli u nich vykopané mince. Hrozí jim 5 roků vězení.

Slovensko: Na zasedání Národní expertní skupiny k eliminaci kriminality v oblasti kulturního dědictví se řešily zákonné možnosti účasti archeologů Památkového úřadu Slovenské republiky a Krajských památkových úřadů při domovních prohlídkách v trestních věcech poškozování a znehodnocování archeologického dědictví podle § 249 trestního zákona, v případech, kdy orgány policie nedisponují odbornými znalostmi v oblasti archeologických nálezů a nalezišť.

Slovensko: Policie chytila přímo při činu detektoráře v zámeckém parku v Hlohovci, který je národní kulturní památkou, přírodní památkou a archeologickým nalezištěm, a soud ho superrychle odsoudil.

Polsko: Zveřejněny výsledky z medzinárodní policejní a celní akce zaměřené na památkovou kriminalitu, do které se zapojilo 22 států. Bylo zahájeno 26 vyšetřování a zajištěno 3480 předmětů, převážně archeologické povahy, nalezených detektorem kovů.

Polsko: Policie hledá detektoráře vykrádající prostor koncentračního tábora Sobibor.

Španělsko: Policie během operace Muserola zatkla čtyři osoby a další čtyři vyšetřuje za vykrádání archeologického naleziště a prodej archeologických nálezů.

Makedonie: Obviněno 13 osob z trestných činů proti kulturnímu dědictví a nedovoleného obchodování se starožitnostmi.

Turecko: Policie zajistila během rozsáhlé operace 14 000 historických předmětů a zatkla 27 podezřelých.

Anglie: Čtyři detektoráři rozkradli anglo-saský a vikinský poklad. Hrozí jim 7 roků vězení.

Slovensko: Policie obvinila dva detektoráře přistižené při činu na nalezišti v Cíferu.

Itálie, Německo, Velká Británie, Španělsko: Policie odhalila organizovanou zločineckou skupinu detektorářů rabující naleziště v Itálii. Vyšetřováno je 43 podezřelých a zajištěno bylo 25 tisíc archeologických předmětů v hodnotě 40 milionů euro.

Francie: Policie při obhlídce významného bojiště z 1. sv. války chytila dva detektoráře, kteří vyhledávali munici.

Slovensko: O výzkumu hradiště v Divince a archeologické kriminalitě.

Velká Británie: I přes (nebo kvůli) liberální legislativě je Hadriánův val opakovaně vykrádaný detektoráři.

Česká republika na rozdíl od 44 států světa dosud neratifikovala Úmluvu UNIDROIT z roku 1995(!) o ukradených nebo nelegálně vyvezených kulturních předmetech.

Ukrajina: Odhalení mezinárodní skupiny pašující předměty z nelegálních vykopávek.

Srbsko: Archeologická kriminalita je vážný problém.

Rumunsko: Policie našla v autě na rumunsko–ukrajinských hranicích pašované kovové archeologické nálezy.

Itálie: Plán na zvýšení ochrany kulturních památek a trestů za jejich ničení.

Rusko: Další detektorář zahynul při vykopávání munice.

Rusko: Osvětová příručka o nelegálním detektoringu.

Bulharsko: Celníci zajistili na bulharsko–tureckých hranicích přes 11 tisíc pašovaných archeologických nálezů.

Lotyšsko: V lednu 2018 došlo ke zpřísnění památkové legislativy, mimo jiné je zakázán obchod s archeologickými nálezy z doby před rokem 1700, jejich držení a převoz. Za porušení hrozí tresty odnětí svobody.

Turecko: Parlamentní výbor navrhl zakázat nelegální používání detektorů kovů a doporučil oplocování nalezišť a jejich hlídání pomocí dronů a kamer.

Rumunsko: Nový památkový zákon, který vzhledem k masivnímu zneužívání detektorů kovů zpřísňuje podmínky jejich používání.

Izrael: Odhalili 50letého detektoráře, který uloupil asi 150 byzantských mincí z lokality Haluza zapsané do Seznamu UNESCO. Hodnota mincí je však devalvována tím, že nejsou známy jejich nálezové okolnosti. Použití detektoru kovů na archeologických nalezištích je v Izraeli trestným činem, a nezákonné je dokonce mít detektor kovů ve vozidle. Mnohá naleziště sledují týmy dobrovolníků, kteří také pravidelně pořádají osvětu na místních školách.

Polsko: Celníci zachytili středověké kopí – archeologický nález pašovaný z Běloruska.

Turecko: Jedním ze zachráněných artefaktů během největší turecké operace proti archeologické kriminalitě je 2200 let starý zlatý diadém. Policie v tomto případě použila speciálního agenta.

Evropa/Europol: V první globální policejní (Pandora II) a celní operaci (Athena) proti ilegálnímu obchodování s předměty kulturní hodnoty, do které se zapojilo 81 zemí, bylo zajištěno více než 41 000 artefaktů a zahájeno na 300 vyšetřování.

Slovensko: Policie obvinila muže z Hlohovce z krádeže archeologického nálezu a následného pokusu prodat ho na internetu.

Španělsko: Policie našla v domě manželů tisíce archeologických nálezů, se kterými tito obchodovali na aukčních internetových portálech. Razie byla součástí operace Dupondio, v jejímž rámci bylo zajištěno 3 tisíce archeologických mincí a 20 tisíc ostatních archeologických předmětů.

Španělsko: Policie zajistila skoro 1400 archeologických nálezů a vyšetřuje 7 pachatelů. Ničili naleziště těžkými mechanismy a prohledávali je detektory. Jeden z nich se přiznal, že rabování archeologického dědictví se věnuje 30 let.

Španělsko: Odsoudili podnikatele za zdevastování jeskyně s nalezištěm z doby kamenné na 2 roky vězení a uložili mu povinnost zaplatit odškodnění 25,5 milionu Euro.

Řecko: Policie zatkla Kanaďana, u něhož zabavila detektor kovů, zbraně, archeologické nálezy a ikony, a obvinila jej z porušování právních předpisů týkajících se zbraní a ochrany kulturního dědictví.

Turecko: Policie zajistila v dosud největší operaci proti pašerákům artefaktů, nazvané Zeus, 26 456 pašovaných předmětů a zadržela 13 podezřelých. Také zde.

Turecko: Policie našla u hledače přes 250 artefaktů z byzantského období, které se snažil prodat v zahraničí.

Tunisko: Policie zatkla významného člena mezinárodní sítě překupníků s archeologickými předměty. Našli u něho 4 kg mincí.

USA: Prokuratura v Manhattanu vytvořila oddělení pro vyšetřování trestných činů souvisejících s obchodováním s památkami a krátce nato zajistila u známého miliardáře 16 hodnotných kradených artefaktů z Řecka a Itálie.

Čína: V průběhu celoroční akce policie na západě země bylo odhaleno osm gangů a obviněno 91 osob z vykrádání hrobů a pašování artefaktů.

Chorvatsko: Detektoráři vykradli prehistorickou hrobku na významném nalezišti Jalžabet. „Chování detektorářů je jak neřízená střela likvidující kulturní dědictví.“

Rumunsko: Policie zajistila přibližně 5 tisíc archeologických nálezů při raziích mezi nelegálními hledači pokladů.

Slovensko: Organizovaná skupina, která při hledání údajného pokladu neváhala vykopat hlubokou šachtu, byla odsouzena (alespoň podmínečně).

Německo: Obžalováno pět lidí, kteří se pokusili prodat převážně thrácké artefakty z oblasti Černého moře, muzeu v Hamburku.

Francie: Policie zatkla dva detektoráře, kteří prodávali archeologické nálezy.

Anglie: Nelegální hledači vykrádají římské město Corbridge.

Anglie: Odborníci varují a kritizují Amazon a e-Bay za umožňování prodeje archeologických artefaktů na internetu a žádají aktivnější přístup při odstraňování podezřelých artefaktů z nabídky.

Kréta: Po nedávném zadržení dvou českých vykradačů archeologických nalezišť chytili dalšího, tentokrát Španěla.

Ukrajina: Odsouzen pašerák, který se pokusil dostat asi tisíc archeologických artefaktů do Běloruska a Velké Británie.

Izrael: Obviněno pět palestinských obchodníků se starožitnostmi, kteří pomáhali nelegálně vyvézt tisíce archeologických památek z Iráku.

Mongolsko: Zpřísnění památkové legislativy kvůli rozsáhlému drancování archeologických památek.

USA: Odsouzeni vykradači indiánského archeologického naleziště.

Mexiko: Vytvořen federální policejní útvar na ochranu kulturního dědictví.

Řecko: Policie na Krétě zadržela dva Čechy při nelegálním vyhledávání archeologických nálezů. Též zpráva zdetelevizní reportáž zde.

Polsko: Zpřísnění památkového zákona výslovným ustanovením trestu omezení nebo odnětí svobody až na 2 roky a sankční pokuty za ilegální detektoring (odst. 23, čl. 109c).

Polsko: Policie zachránila ukradený depot z období lužické kultury sestávající z více než 200 předmětů. Depot byl nelegálními nálezci rozdělen, část byla sice předána do muzea, ale s uvedením nepravdivých okolností nálezu a jeho lokalizace. Jde o největší nález tohoto druhu v Polsku. Pachatelům hrozí 10 roků vězení.

Slovensko: Hledači narušili dosud neznámé naleziště.

Slovinsko: Detektorář se svými dětmi vykopal poblíž hradu Vurberk 250 kg bombu z 2. sv. války a přivezl si ji autem domů!

Rusko/Ukrajina: Výstava archeologických nálezů z ilegálních vykopávek, které zajistila ruská federální bezpečnostní služba na Krymu.

Francie: Odsouzení obchodníka za internetový prodej nelegálně získaných archeologických nálezů a chráněných druhů živočichů na 8 měsíců podmíněně, pokutě 30 000 €, tříletému zákazu činnosti a zabavení 12 000 předmětů.

Irsko: Nelegální detektoráři poškodili prehistorickou dřevěnou cestu.

Anglie: Evropská unie zpřísní podmínky dovozu předmětů kulturní hodnoty.

Slovensko: Po kradených archeologických nálezech pátrala policie v Rožňavě a okolí.

Polsko: Policie našla u dvou hledačů arzenál municeu dalšího římské mince i jiné archeologické nálezy.

Francie: Detektorář vykradl hrob vojáka z první světové války a nálezy z něho, i z jiných lokalit, prodával. Byl obviněn z několika trestných činů.

Itálie: Země s nejstarší a přísnou památkovou legislativou plánuje další zpřísnění. Kromě jiného má být postihováno i neoprávněné držení detektoru kovů.

Itálie: Policie zatkla skupinu 12 vykradačů, kterou vedl profesor numismatiky. Během 47 domovních prohlídek bylo zabaveno množství archeologických nálezů. Vyšetřováni jsou i někteří archeologové a další numismatici.

Anglie: Detektorář, povoláním policista, byl za zatajení nálezu odsouzen na 16 měsíců do vězení.

Albánie: Policie zatkla dva hledače a zajistila u nich 230 archeologických nálezů, které vykopali v antické Apollonii též za pomoci detektoru kovů. Po dalších dvou podezřelých se dále pátrá. Hrozí jim až 15 let vězení.

Slovensko: Nebývalý mediální zájem vyvolal detektorář rabující židovský hřbitov a blízký hrad Dobrá Voda. Též zpráva zdetelevizní reportáž zde.

Anglie: Policie vyšetřuje nelegální detektoring a jím způsobené nevratné škody na 5 tisíc let starém hradišti, ležícím navíc v národním parku South Downs v západním Sussexu. Podle policie jde o „bezohledný trestný čin, krádež naší minulosti“. Národní Trust žádá veřejnost o oznamování nezákonné činnosti policii.

Polsko: Policie odhalila detektoráře rabujícího archeologické památky včetně bojiště z 18. století.

Česko: Závěry z konference Muzea a kulturní krajina – policie a muzea, konané ve dnech 5.–6. května 2016 v Praze.

Polsko: Policie v Lodži obvinila dva vykradače archeologických nalezišť. Našli u nich detektory kovů, depot z doby bronzové, artefakty ze středověku, novověku a 2. sv. války včetně zbraní a munice. Zloději se též pokusili podvodně získat nálezné.

Bulharsko: Lovci pokladů jsou Hunové dneška (archeology nevyjímaje). Část archeologů se snaží prosadit užívání detektoru kovů jen na povolení. Čelí kvůli tomu výhrůžkám. Naproti tomu jsou někteří archeologové zapojeni do archeologické kriminality.

Maďarsko: Archeoložka přistihla na nalezišti z doby bronzové vykradače.

Francie: Čtyři hledači odsouzeni za nelegální výkopy s užitím detektorů kovů a prodej archeologických nálezů. Dostali podmínečné a peněžité tresty, nálezy a detektory jim byly zabaveny a ještě musí zaplatit 1300 € sdružení zaměřenému na potírání archeologické kriminality.

Bulharsko: Policie chytila při činu 5 rabovačů na archeologickém nalezišti, kromě nálezů zabavila traktor s pluhem, 4 detektory. I přesto, že v Bulharsku může soukromá osoba získat povolení na hledání archeologických nálezů, archeologickou kriminalitu to neomezilo a dosahuje obludných rozměrů.

Bulharsko: Po zátahu policie bylo zabaveno téměř 400 archeologických artefaktů a 3 detektory kovů dvěma mužům v blízkosti starobylého římského města.

Bulharsko: Policie zatkla dva muže za nelegální hledání pokladů.

Rusko: „Černý archeolog“ odsouzen za nelegální vykopávky a prodej archeologických nálezů.

Anglie: Prohlášení Výboru Evropské asociace archeologů o nedovoleném obchodu s kulturními památkami na aukčním trhu.

Francie: Nabyl platnosti zákon, který zavádí úplné státní vlastnictví (náhodných) archeologických nálezů. Dosud se dělilo na jednu polovinu pro vlastníka pozemku a druhou pro nálezce. Francie tak po dlouhé diskuzi potvrdila celosvětový trend ve zpřísňování a důslednějším vymáhání památkové legislativy.

Německo: Schválena novela památkového zákona, která omezuje obchod s archeologickými nálezy.

Řecko: Museum Education and Archaeological Ethics: An Approach to the Illicit Trade of Antiquities (Muzejní pedagogika a archeologická etika v přístupu k nelegálnímu obchodu s archeopamátkami) a vzdělávací program pro děti.

Francie: Zvláštní jednotka pro boj proti kulturní kriminalitě DRAC provedla razii u detektoráře a internetového prodejce archeologických nálezů. Našli u něj cca 500 artefaktů od paleolitu po novověk.

Itálie: Zvláštní útvar pro památkovou kriminalitu (Tutela Patrimonio Culturale) odhalil hledače a internetového prodejce archeologických nálezů.

Anglie: Odsouzeni dva vykradači antického archeologického naleziště.

Výsledek operace Chronos v hrabství Kent (zaměřené na odhalování nelegálního detektoringu).

Anglie: Článek PAS a Treasure Act pojednává o „ideálním“ anglickém modelu, často u nás prezentovaném prodejci detektorů a jejich lobby. Popisuje zhoubný vliv vykupování nálezů, nekontrolovaný detektoring atd.

Polsko: Při celní kontrole na polsko-ukrajinském hraničním přechodu v Medyce byla zadržena stovka nálezů, zejména militarií.

Estonsko: Estonsko odevzdalo Ukrajině vikinský meč z 10.–11. stol., který u pašeráků našla estonská pohraniční stráž.

Polsko: Odhalení skupiny osmi vykradačů archeo památek. Ve videu pod článkem se hovoří o škodlivosti detektoringu.

Francie: Drancuje se i světoznámé bojiště Verdun – článek popisuje nalezení hrobů s ostatky vojáků vykradených detektoráři.

Česko: Detektorář našel ruční granát, a zahodil ho!

Polsko: Vykradače pohřebiště odsoudili na půl roku do vězení s tříletou podmínkou, peněžnímu trestu 1000 zlotých a k povinnosti zaplatit 6000 zlotých nadaci na ochranu památek. Dotyčného detektoráře se dvěma společníky přistihla skupina 20 studentů s učiteli, kteří nezaváhali a zloděje vyfotili, natočili na video a jednoho z nich chytili. Prokázali tak značnou občanskou odvahu.

Polsko: Policie obdržela informaci o zatajeném archeologickém nálezu učiněném pomocí detektoru kovů. Detektorář byl rychle odhalen a cenný předmět – část bronzového meče, byl zabaven. Nálezce se bude zodpovídat za krádež.

Polsko: Na ukrajinské hranici celníci zachytili pokus o nelegální dovoz památek do EU a zadrželi 183 pašovaných archeologických nálezů.

Rumunsko: Policie zadržela množství předmětů určených k prodeji v aukcích. Většinou pocházejí z nelegálních archeologických vykopávek a byly zjištěny díky systematické kontrole webových stránek rumunských i zahraničních aukčních domů.

Francie: Celní razie u internetového obchodníka: stovky archeologických nálezů a živočichů chráněných podle konvence CITES.

EU: Návrh usnesení Evropského parlamentu o zřízení agentury pro kontrolu a katalogizaci evropského archeologického dědictví.

Česko: Policie pohlídá vzácné nálezy Moravského zemského muzea a v regionu posílí preventivní činnost.

Francie: Petice za zpřísnění pravidel pro užívání detektorů kovů.

Německo: Hledač v kauze Poklad Nibelungů odsouzen. Nález v hodnotě cca 500 000 euro amatérským vykopáním značně znehodnotil.

Británie: Odvrácená strana benevolentního anglického přístupu k archeologickému dědictví. Pro rozsáhlé vykrádání od 1. února zvyšují tresty.

Irsko: Pokuta do 111 100 euro nebo 5 let vězení za nelegální vyhledávání archeologických památek.

USA: Tvrdé tresty pro rabovače bojišť z 19. století. Též zde.

USA: Tresty pro vykradače hrobů.

Británie: Protesty západních archeologů proti rabovačům ve východní Evropě.

Polsko: Na základě podnětu našli u vykradače vykopané válečné artefakty.

Slovensko: Díky všímavému archeologovi policie odhalila detektoráře, u kterého při domovní prohlídce zajistila stovky předmětů archeologické povahy.

Maďarsko: Policista (ve volném čase) přichytil dva vykradače. Doma u nich našli hodnotné nálezy z různých období a nikoliv jen kovové.

USA: V Arkansasu vyšetřují sběratele, který vykrádal archeologická naleziště. Vyšetřování spustilo anonymní nahlášení Instagramového účtu sběratele, na kterém se chlubil svými úlovky. K jeho usvědčení použili fotopasti a kamery.

Německo: Kritika anglického modelu. Archeologická obec a bádání jsou v Anglii a Walesu podřízené hledačské komunitě, jejich zájmům a marketingu prodejců detektorů kovů.

Španělsko: Na antickém nalezišti krátce po činu zadrželi dva vykradače. Obvinili je ze dvou trestných činů. Též zde.

Francie: Akce proti vykradačům a překupníkům, při níž obvinili 10 lidí, kteří se podíleli mimo jiné na rozkradení depotu 2000 galských stříbrných mincí. Hrozí jim trest 7 roků vězení a pokuta 100 000 euro.

Řecko: Odhalení vykradače starožitností.

Polsko: Vyšetřování jednoho vykradače archeologických nalezišť vedlo k zadržení dalších dvou. Hrozí jim 8 a 5 let vězení.

USA: V souvislosti s „Operation Antiquities“ (nasazeno 500 federálních agentů) odsoudili za pašování archeologických nálezů a daňové podvody manželský muzejnický pár. Přiznali, že výsledkem zisku muzeí a galerií jsou vydrancovaná naleziště v zahraničí. Též zde.

USA: „Sběr artefaktů není neškodná zábava, je to vážný zločin. Obviněný je lékař, zabavili mu 30 tisíc artefaktů. Hrozí mu 98 roků vězení.